نخستین دوره آنلاین آموزشی اصول طراحی داخلی با استفاده از علم فنگ شویی

نخستین دوره آنلاین آموزشی اصول طراحی داخلی با استفاده از علم فنگ شویی

 

معرفی دوره آموزشی

در تمامی اعصار و دوره ها و همچنین در فرهنگ های مختلف، معماران که بعضاً خود مردم بوده اند، سعی بر این داشته اند که محیطی را بسازند و در آن زندگی کنند که در آن احساس آرامش داشته باشند و لازمه آن چیزی جز به وجود آوردن تعادل در محیط نبوده است. این مسئله در فرهنگ های مختلف به گونه های متفاوت بیان شده است ولی در همه نقاط و دوره های زمانی تلاش به ایجاد آرامش وجود داشته است. لذا در ایران نیز معماران اسلامی همیشه سعی داشته اند فضاهایی را بنا کنند که انسان را به واقعیت وجودی خود برسانند و بتوانند با رعایت اصولی، این آرامش را در محیط ایجاد کنند که با توجه به بناهای آن زمان و تحلیل آن ها می توان این اصول را از آن ها استخراج کرد. از سویی دیگر علم فنگ شویی در چین که تمدنی دیگر و در مکانی دیگر است، هم از زمان های دور در این راستا تلاش می کرده است و اصولی را در این باب بیان کرده است که تعادل و هماهنگی از مهمترین اهداف آن بوده است.

 

مدرس: مهندس زهراالسادات اعتضادی

استاد دانشگاه و مدرس دوره های تخصصی معماری و معماری داخلی، مترجم و مولف بیش از دو جلد کتب معماری و مولف کتاب هوشمند سازی شهرهای تاریخی، سخنران مدعو سمینارها و کنفرانس های ملی و بین المللی

 

مدت دوره آموزش

10 ساعت همراه با اعطای گواهینامه بین المللی معتبر، قابل استعلام و قابل ارائه به مراکز معتبر علمی دنیا.

 

محورها

مبانی نظری  

آرامش در فضای معماری  

فضا در معماری  

ﻓﺮم در فضا

ادراك ﻓﻀﺎ

ارﺗﺒﺎط ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺮم 

ﭘﺪﯾﺪار ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﻌﻤﺎري  

روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺤﯿﻂ  

انسان و کالبد 

انسان و ناخود آگاه

فنگ شویی چیست؟ 

تاریخچه فنگ شویی  

فلسفه فنگ شویی  

اساس کار فنگ شویی  

سه اصل اساسی فنگ شویی  

فنگ شویی و عملکرد آن در زندگی  

استفاده از فنگ شویی برای ایجاد هماهنگی  

حرکت انرژی  

عوامل موثر بر حرکت انرژی  

مرکز انرژی فضا چیست؟ 

انرژی "چی" 

یین و یانگ   

یین و یانگ در فرم ساختمان ها

تای جی و کی  

مربع لوشو 

فنگ شویی و پنج عنصر آن  

عدد کوا

باگوآ

 

برخی از امتیازات دوره آموزشی

صدور گواهینامه معتبر بین المللی

قابلیت ارائه گواهینامه به مراکز معتبر علمی دنیا

آموزش کاربردی دوره برای دانشجویان، فارغ التحصیلان و علاقه مندان در حوزه شهرسازی، معماری و معماری داخلی

ارائه فایل های آموزشی به شرکت کنندگان در انتهای دوره

ارائه کتاب کاربرد علم فنگ شویی در طراحی فضاها با امضای مولف به کلیه شرکت کنندگان در انتهای دوره

امکان پرسش و پاسخ در انتهای هر جلسه

معرفی شرکت کنندگان ممتاز به مراکز اجرایی.