هزینه های کنفرانس

 

هزینه ثبت نام نهایی مقاله پس از داوری و در صورت اخذ پذیرش مقاله برای ایرانیان به شرح ذیل می باشد و کشورهای دیگر به منوی انگلیسی مراجعه نمایند:

 

ثبت نام حمایتی (ویژه مقالات منتخب و حامیان)

دانشگاهیان

آزاد

295
هزارتومان

410
هزارتومان

550
هزارتومان

 

  • برای مقاله دوم، سوم و غیره 120 هزارتومان می باشد.
  • برای حضور در کنفرانس با مقاله یا بدون مقاله مبلغ 570 هزارتومان می باشد.
  • برای حضور در کنفرانس با مقاله یا بدون مقاله به منوی "اسکان و بازدیدهای علمی" مراجعه فرمایید.
  •  پرداخت آنلاین به سادگی از قسمت "ثبت خدمات و پرداخت هزینه" قابل انجام می باشد.