اطلاعات کلی

اطلاعات اسکان و بازدیدهای علمی

شهریور ماه 1399

برنامه سفر به طور خلاصه شامل:

 

برگزاری کنفرانس

گشت و بازدید از شهر آگرا و تاج محل جزء یکی از هفت عجایب جهان

گشت و بازدید علمی از پایتخت هندوستان، دهلی و اثر هنری Red Fort

گشت و بازدید علمی در استان تمیل نادو شهر چنای و ماهابالی بورام

گشت و بازدید علمی از دانشگاه ها و مراکز علمی، فرهنگی و هنری هند

 

 

 

برخی از امتیازات سفر:

بازدیدهای علمی و تخصصی

بازدید از آثار هنری ارزشمند هندوستان از جمله تاج محل (جزء هفت عجایب جهان)

بازدید از امکان دانشگاه ها و مراکز علمی هندوستان

ارایه گواهینامه معتبر به شرکت کنندگان

حضور در گردهمایی شاخه های محتلف هنری و فرهنگی ایران، هند و کشورهای مشارکت کننده

گفتگو و تبادل اطلاعات با هنرمندان و اساتید برجسته ایران، هند و شرق

 

 

برای اطلاعات بیشتر، پس از انجام رزرو و تاییدیه های لازم، برنامه کامل از طریق ایمیل ارسال می شود،

برای رزرو به لینک ذیل مراجعه فرمایید:

رزرو سفر علمی