گزارش دوره دوم کنفرانس

دومین دوره کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها

دومین دوره کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها پس از دریافت تاییدیه های لازم از روسیه و مشارکت در برگزاری و حمایت گسترده دانشگاه ها و مراکز روسیه از جمله آکادمی هنر روسیه که یکی از باارزش ترین نهادهای فرهنگی و هنری روسیه می باشد در تاریخ 24 و 25 آذرماه 1396 در مسکو آکادمی هنر روسیه (با قدمت 260 سال) و روز دوم در GITR برگزار شد. روز اول کنفرانس در محل آکادمی هنر روسیه با حضور دکتر مهدی سنایی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در مسکو، دکتر زوراب سریتلی رئیس انستیتوی هنر آکادمی علوم روسیه  از مجسمه سازان به نام و دارای شهرت جهانی است و اندیشمندان و اساتید دانشگاههای ایران و روسیه در زمینه های معماری ، هنری و همچنین رئیس آکادمی هنر روسیه برگزار گردید. در این کنفرانس، سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران پس از استقبال از سوی رئیس انستیتوی هنر آکادمی روسیه طی سخنانی با اشاره به سابقه تمدن و فرهنگ دیرینه ایران برگزاری کنفرانس را که طی آن تبادل تجارب و دانش بین فرهیختگان دو کشور صورت می گیرد را ارزشمند ارزیابی نمود. از مهم ترین بخش های این گردهمایی بزرگ می توان به حمایت و حضور سفیر ایران در روسیه جناب آقای دکتر سنایی اشاره نمود، و همچنین حضور دکتر Dr. Zurab Tsereteli رئیس آکادمی هنر و یکی از اساتید برجسته مشهور روسیه، و دکتر سید عبدالحسین مُختاباد امریی آهنگ ساز و خواننده موسیقی سنتی ایرانی، عضو و رئیس کمیته هنر چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران و رئیس اسبق دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز با موضوع "Persian Contemporary Art Music" به سخنرانی و اجرا پرداختند.
در این کنفرانس از کشور ایران 15 نفر از مسئولین، اساتید و دانشجویان خبره حضور ایرانی، و اساتید و نخبگان هنر و معماری دانشگاه های روسیه و اروپا حضور داشتند. این رویداد بازتاب گسترده ای در سطح بین الملل داشت، که برخی از لینک های آن اشاره شده است:

 

http://цгнии.инионран.рф/2017/12/26/ii-международная-конференция-архитек/

http://www.rah.ru/news/detail.php?ID=33387 

http://www.icr.su/rus/news/icr/detail.php?ELEMENT_ID=5681

http://nopriz.ru/nnews/detail_news.php?ID=26184 

http://www.maca.ru/news/412/ 

http://ukros.ru/archives/15252 

http://innclub.info/archives/12462  

http://moscow.mfa.ir/?siteid=75&fkeyid=&siteid=75&pageid=10321&newsview=491316

http://daynets.com/FA/IR/198729

http://khabaremofid.ir/news/6651001

https://khabarfarsi.com/u/48578126

http://www.ca-irnews.com/fa-ir/in-the-world-fa/29784-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87

http://www.azarnewsonline.com/news/857483/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7.html

http://nay.ir/blog/1396/09/20/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%8C-%D9%85%D8%B9/