محورهای کنفرانس

محورهای سومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها

 محورهای کنفرانس شامل موضوعات هنر، معماری و کاربردهای آن در علوم دیگر می­ باشد، برخی از محورهای تخصصی و رویکرد اولین دوره کنفرانس که در الویت هستند به شرح ذیل می ­باشد:

 

 

 فناوری­ های نوین در هنر و معماری

  • فناوری در نگهداری ابنیه های تاریخی
  • بازشناسی هنر، معماری، فناوری و شهرسازی اسلامی- ایرانی
  • راه­کاری کاربردی برای استفاده از فناوری­ های نوین در هنر
  • ضرورت استفاده از فناوری در هنر و معماری مدرن
  • فناوري­هاي بومي در حوزه­هاي هنر و معماری

 

هنر و فرهنگ

  • هنر و فرهنگ شهری
  • هنر و مدرنیته
  • مفهوم فضا در هنرهای تجسمی
  • معماری و منظر در هنرهای تجسمی
  • نقد ادبی و ادبیات نمایشی
  • اثر مدرنیته در صنایع دستی
  • گذشته، حال و آینده نگاشتارگری (گرافیک)
  • چالش‌های پیش روی آموزش و پژوهش در هنر

 

 معماری و شهرسازی

  • معماری و برنامه ریزی شهری
  • توسعه پایدار و معماری
  • معماری اسلامی- ایرانی
  • نشانه شناختی فضا در معماری
  • معماری سبز و انرژی های نو در معماری
  • مطالعات تطبیقی و معماری
  • معماری و شهرهای یادگیرنده
  • مقاوم سازی و بازسازی پس از سانحه
  • معماری، طراحی و برنامه ریزی شهری
  • مفاهیم پایداری و توسعه پایدار در معماری

  

پژوهش های نوین در طراحی داخلی و صنعتی

  • متدولوژی طراحی صنعتی
  • فناوی های نوین در طراحی
  • ارگونومی و طراحی ایمن محصول
  • زیبایی شناسی در طراحی صنعتی
  • طراحی صنعتی و پایداری
  • نقش طراحی صنعتی در اقتصاد و بازاریابی
  • طراحی خدمات و طراحی صنعتی

 

کاربردهای هنر و معماری در علوم دیگر

  • روانشناسی محیطی و اکولوژی
  • ریاضیات، و هنر و معماری
  • جامعه شناسی، و هنر و معماری
  • تاریخ هنر و معماری
  • هنر، معماری و نشانه شناختی
  • هنر محیطی کشورهای مختلف
  • موقعیت اقتصادی هنر و چالش های آن
  • چالش های هنرهای معاصر ایران و جهان

 

محورهای ویژه

  • بومی سازی راه ها
  • پژوهش های نوین در طراحی شهری
  • رویکردهای جدید در نقد و تحلیل ادبی
  • هنر محیطی کشورهای مختلف
  • موقعیت اقتصادی هنر و چالش های آن
  • چالش های هنرهای معاصر ایران و جهان