سلسله دوره های آموزشی
1399/05/28

همراه با اعطای گواهینامه بین المللی معتبر، قابل استعلام و قابل ارائه به مراکز معتبر علمی دنیا، و ارسال کتاب و سی دی آموزشی

برای اطلاعات بیشتر منوی دوره و کارگاه را در نظر گرفته، و سپس روی دوره آموزشی موردنظر کلیک نمایید.

دومین دوره آموزش آنلاین توسعه پایدار شهری بر مبنای رشد هوشمند

از 25 شهریورماه 1399

نخستین دوره آنلاین آموزشی علم فنگ شویی، از خرافات تا واقعیت

از 30 شهریورماه 1399

نخستین دوره آنلاین آموزشی طراحی فضاهای اداری بر اساس علم فنگ شویی

از 10 مهرماه 1399

نخستین دوره آنلاین آموزشی اصول طراحی داخلی با استفاده از علم فنگ شویی

از 17 مهرماه 1399

نخستین دوره آنلاین آموزشی طراحی فضاهای مسکونی بر اساس علم فنگ شویی

از 30 مهرماه 1399

باتوجه به ظرفیت محدود و هماهنگی های لازم الویت با متقاضیانی می باشد که اقدام به تکمیل ثبت نام داشتند. برای ثبت نام می بایست در قسمت "سامانه کاربران" ثبت نام کرده و سپس از فعالسازی پنل، در قسمت ثبت خدمات، نوع ثبت نام را انتخاب کرده و سپس نوع دوره آموزشی را انتخاب نمایید.