نمایه مقالات انگلیسی
1398/10/15

به اطلاع می رساند مقالاتی که در داوری کنفرانس حایز شرایط بودند در حال نمایه سازی در پایگاه SSRN انتشارات الزیور می باشند. لازم به ذکر است که به این مقالات کد DOI اختصاص داده می شود و در Google Scholar نیز نمایه می شوند.

The Evolution of the Concept of Subject and its Impact on Architecture from Age of Enlightenment to the Modern Era

A Redefinition of the Role of Play in the Children Socialization Process and Its Representation in design the Playground