×

اهداف کنفرانس

 

اهداف دومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها

  • هنر و معماری ایران و روسیه
  • ارتقاء، انتقال و توسعه فناوري هاي بومي و نوين در حوزه هاي هنر و معماري
  • تثبیت محوریت ایران در هنر، فناوری و معماری در میان جوامع با توسعه ارتباطات بین المللی و مشارکت دانشگاه ها و سازمان علمی- فرهنگی معتبر داخلی و خارجی
  • سازماندهی، توسعه و تعمیق پژوهش های مرتبط با هنر، فناوری و معماری کشورهای مشارکت کننده
  • ارائه روش های نوین و مؤثر در ارائه تحقق الگوی هنر متعهد و معماری کشورهای مشارکت کننده
  • و برنامه های آموزشی و پژوهشی و کارگاه ها در زمینه هنر، فناوری و معماری بر اساس تلفیق آموزش با تربیت و پژوهش و مهارت که از ویژگی¬های اصلی الگوی نظام علم و فناوری و نوآوری در نقشه جامع علمی کشور می باشد، در جهت دستیابی به اهداف تنظیم گردیده است.