×

تماس با دبیرخانه

وبسایت:

www.iconfaaa.com

www.iconfaaa.ir


ایمیل:

Iconfaaa@gmail.com

info@iconfaaa.com


olgalavr@mail.ru (for Russian)


تلفکس:
۸۸۸۴۲۰۹۰(۲۱)۹۸

 

نشانی دبیرخانه دایمی: تهران، خیابان سمیه، بن بست خوانساری، پلاک ۶، واحد ۴، دبیرخانه دایمی سلسله کنفرانس های بین المللی هنر، معماری و کاربردها.