×

هزینه های کنفرانس

 

 

هزینه ثبت نام نهایی مقاله پس از داوری و در صورت اخذ پذیرش مقاله به شرح ذیل می باشد:

دانشجویی

هیات علمی

ویژه حامیان

آزاد

315هزارتومان

365 هزارتومان

 295 هزارتومان

420 هزارتومان

ثبت نام

ثبت نام

ثبت نام

ثبت نام

 

برای حضور در کنفرانس و  به منوی "اطلاعات اسکان و تور روسیه" مراجعه فرمایید.

 

 پرداخت از طریق حساب بانکی

شماره حساب بانک صادرات : 0213339419001

نام صاحب حساب: موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت

در این روش می بایست رسید بانکی اسکن شده از طریق وب سایت و یا ایمیل کنفرانس ارسال شود. عدم ارسال رسید بانکی به منزله عدم پرداخت وجه می باشد.

لازم به ذکر است با این شماره حساب امکان انتقال وجه به صورت کارت به کارت هم امکان پذیر می باشد.

شماره کارت:  

نام صاحب حساب: موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت