×

چهارمین کنفرانس بین المللی جغرافیا هنر در روسیه

The IV International scientific conference

"Geography of art"
Moscow, 2018

First INFORMATION LETTER

·  On 29–30 of March, 2018 International Scientific Conference "The Geography of art" will take place in Moscow.

·  The organizers of the conference are Institute of Scientific Information on Social Sciences (INION RAS), Russian State University for the Humanities (RSUH), Humanities Institute of TV and radio broadcasting named after M.A. Litovchin (GITR), MPRH Institute (Iran).

The conference will consider the territorial problems of culture and art, reflected in the art of the geographical space, the role of regional factors in the formation of art schools and art works. Particular attention will be given to topics such as artistic perception of the cultural landscape, the place of art in shaping the cultural landscape and the image of the territory, the concept of space in works of art.

According to the results of the conference will be published another collection of “Geography of art”.

If  your research interests lie in the field of the outlined problems, we ask you to 15 December 2017 to submit an application to participate in the conference with indication of the subject of the speech at Iconfaaa@gmail.com speaking for 20 minutes. Presentation abstracts (1,5 – 2 pages A4, 12 – point type) should be sent to the same address Iconfaaa@gmail.com until 31 December 2017. About enabling you to the program of the conference will be notified no later than February 15, 2018.

 

Chairman of the organizing Committee of the conference

Director of INION RAS

Dr. I. V. Zaitsev

 

Organizing Committee:

Dr. V. I. Gerasimov, head of Department of scientific cooperation INION,

Dr. L. V. Skvortsov, head of Center of humanitarian research information studies INION RAS,

Dr. G. I. Zvereva, head of Department of socio-cultural research, RSUH,

Dr. V. I. Durnovtsev, head of Department of source studies of IAS RSUH,

Dr. O. B. Hvoina, Vice-rector on scientific work of GITR,

Dr. Olga Lavrenova, INION RAS,

Dr. Mostafa Alibeigi, chairman of MPRH Institute (Iran).

Contact:
The responsible Secretary of the organizing Committee Dr. Olga Lavrenova, 
olgalavr@mail.ru
For Iranian Iconfaaa@gmail.com

آدرس
One file only.
2 MB limit.
Allowed types: txt rtf pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods jpg png.
One file only.
2 MB limit.
Allowed types: txt rtf pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods jpg png.
در صورت نداشتن پاسپورت، اسکن صفحه اول شناسنامه، و خواهشمند است هماهنگی لازم با دبیرخانه صورت گیرد، برای اخذ ویزا می بایست در اسرع وقت اقدام به دریافت پاسپورت نمود.
One file only.
2 MB limit.
Allowed types: txt rtf pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods jpg png.

باتوجه به ظرفیت محدود و هماهنگی های لازم الویت با متقاضیانی می باشد که اقدام به تکمیل ثبت نام و مقاله آنها مورد پذیرش قرار می گیرد.
ابتدا این فرم را پر نمایید و در صورت وجود ظرفیت از طریق ایمیل تایید رزرو ارسال می شود،
پس ارسال ایمیل تایید رزرو، شما می توانید مقاله را ارسال کنید در صورت پذیرش، اقدام به تکمیل ثبت نام و پرداخت هزینه در دو مرحله نمایید
آقایان می بایست دارای کارت پایان خدمت/ معافیت باشند